Highlights Of Teams

2023女神节
2023大橡木女神节2
2023大橡木女神节1
2023大橡木女神节4
2023女神节
2023大橡木女神节22
2023大橡木女神节15
2023大橡木女神节3
2023大橡木女神节6
2023大橡木女神节10
2023大橡木女神节20
2023大橡木女神节14
2023大橡木女神节26
2023大橡木女神节29
2023大橡木女神节35
2023大橡木女神节21
2023大橡木女神节12
2023大橡木女神节18
2023大橡木女神节32
2023女神节
2023大橡木女神节24
徒步活动
文化节15
徒步活动
文化节7
茶歇
合照
浓缩EMBA落地讨论&扎口袋
董事长总结&课程分享
第一季度会
第一季度会
第一季度会
土灶台自炊
土灶台自炊
土灶台自炊
会议部分
年会27
年会20
年会晚宴部分
大秀33
大秀19
大秀25
大秀27
第一届新员工培训
第一届新员工培训
第一届新员工培训
第一届新员工培训
第一届新员工培训
员工培训33
员工培训26
员工培训24
员工培训22
女神节
女神节
女神节
女神节
女神节
女神节
女神节
女神节
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木奋斗者
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
大橡木夏日送清凉活动
Dream开工大吉
Dream开工大吉
Dream开工大吉
返回列表